Public Displays of Affection
Liliana Piskorska (PL)
instalacja, 2017, 6:40

Artystka porusza napięcie między pojęciami zgromadzenia publicznego i przestrzeni publicznej. Koncentruję się na fizyczności granic odnoszących się do tymczasowej legalności zgromadzenia, które wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy uczestnikami a oddziałami policji chroniącymi zgromadzenia masowe. Zsynchronizowane policyjne formacje są w stałym intymnym kontakcie ciała z ciałem, ich integralność zależy od trwałości skonstruowanych pomiędzy nimi połączeń, które muszą wyrażać się w ciągłym ruchu, zwrocie, działaniu.

Liliana Piskorska (PL), ur. 1988, doktor sztuk pięknych, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. W jej działaniach widoczna jest perspektywa feministyczno-queerowa, feministyczno-anarchistyczna i posthumanistyczna. Działa analitycznie, odnosząc się do kontekstu oraz specyfiki społeczno-kulturowego krajobrazu Polski. Ważniejsze wystawy: Ostrale Biennale for Contemporary Art (2017, Drezno, Niemcy), November Film Festival, (2018, Close-Up Film Centre, Londyn); Szczurołap, (Muzeum Współczesne Wrocław, 2018). Finalistka Forecast Festival w Berlinie (2017), w 2019 r. nominowana do Spojrzeń.