O Biennale WRO

Biennale w 30-lecie istnienia największego w Polsce przeglądu międzynarodowej sztuki współczesnej związanej z rozwojem narzędzi komunikacji, zapoczątkowanego Festiwalem Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych w 1989 r., proponuje podejście krytyczne wobec procesów zachodzących w kulturze, komunikacji i społeczeństwie umieszczając CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT w perspektywie po-technologicznej.

Edycja jubileuszowa to okazja do krytycznego przeglądu ostatniego 30-lecia. Zarówno sztuka, jak i technologie medialne zmieniały się w tym czasie wręcz niewyobrażalnie. WRO zawsze reagowało na pojawiające się zmiany, prezentując polskiej publiczności nie tylko nowatorskie strategie czy dokonania twórców, ale też często po prostu niedostępną powszechnie, zaawansowaną technologię i urządzenia.

Ukazanie i upowszechnienie w różnych formach nowych elementów tego procesu, wraz z mocno akcentowanym ujęciem krytycznym, stanowi jedno z głównych i najbardziej wymagających wyzwań programowych, kuratorskich i promocyjnych przygotowywanej edycji.

Biennale prezentuje zarówno prace wybrane z ponad 1700 zgłoszeń, które nadeszły do WRO z całego świata, jak i zaproszone projekty specjalne, razem około 100 dzieł, wspólnie opowiadające o złożoności współczesnych relacji człowieka i technologii, obrazujące zwrot w stronę człowieka jako inicjatora, odbiorcy, niekiedy ofiary tych przemian.