Nagrody WRO 2019

Nagroda WRO 2019 w dyspozycji Dyrektora Artystycznego

Winnie Soon (HK/DK)
Unerasable Images

Nagrodę w dyspozycji Dyrektora artystycznego tej edycji Biennale otrzymuje praca wykorzystująca technikę tradycyjnego medium wideo, dotycząca obiegu informacji, jej dokumentowania, obecności obrazu, współczesnej niemożności jego usunięcia i jego powrotu mimo wymazywania go z przestrzeni publicznej. Jest to właściwie praca post-wideo w epoce postprawdy. Praca przedstawia zrzuty ekranów wyników Google Image Search odnoszących się do daty protestu studentów na Placu Tiananmen w Pekinie w roku 1989. Na ikonicznym już zdjęciu z dnia 5 czerwca widnieje demonstrant znany jako „Nieznany Buntownik” (natomiast w języku angielskim jako „Tank Man”), który zastępuje drogę nadciągającej kolumnie czołgów. Fotografię tę władze chińskie rutynowo cenzurują i blokują dostęp do niej w Chinach. W roku 2013 krążyć zaczęła rekonstrukcja tej sceny zbudowana z klocków Lego. Choć ją również szybko wymazano, obraz ten odnalazł się później poza Chinami. Obecnie zdarza mu się pojawiać wśród pierwszych wyników proponowanych przez wyszukiwarkę Google.W ramach projektu w roku 2017 wykonano ponad 300 zrzutów ekranu. Wykorzystano je, aby stworzyć czasową, pustą, usieciowioną przestrzeń, w której miniaturki zdjęcia przemieszczają się w granicach ukrytej infrastrukturalnej siatki i poza obrębem zrzutu ekranu, co staje się przyczynkiem do zgłębiania geopolityki obiegu danych, cenzury Internetu oraz materialności (re)produkcji obrazów w odniesieniu do złożonych współoddziaływań parametrów ludzkich i nie-ludzkich.

Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej

JURY: Anna Dziuba, Contemporary Lynx / Alessandro Ludovico, Neural / Marcin Polak, Miej Miejsce

Nicolas Maigret (FR) + Maria Roszkowska (PL)
Predictive Art Bot

Praca wykorzystuje produkcję ludzkiego intelektu w formie aktualnych nagłówków pojawiających się na różnych internetowych platformach informacyjnych. Tworzone są z nich możliwe „koncepty artystyczne”, które następnie są upubliczniane w postaci tweetów. Projekt na bieżąco czerpie z ciągle zmieniających się źródeł wiedzy, zastanawiając się, jak będzie w przyszłości wyglądało dzieło sztuki będące w ciągłym i stałym procesie, w którym zbierane są idee inkorporujące jednocześnie przeciwstawne i kompatybilne elementy.

Choć algorytmy umożliwiają tworzenie prostych form dziennikarskich, pojawia się problem maszyny, która miałaby wejść w system produkcji sztuki. Mamy tu do czynienia z historyczną koncepcją praktyki artystycznej, gdzie idee znów są w centrum zainteresowania i stanowią inspirujące źródło możliwej dalszej nad nimi pracy. Jest to szczególnie ważne, bowiem pobudza oryginalną produkcję myśli i pozwala na myślenie poboczne. A na koniec, otwiera okno na możliwości oferowane przez Sztuczną Inteligencję, sugerując jednocześnie sposób, w jaki maszyna może wejść w system produkcji artystycznej, wprowadzając tak nieoczekiwane związki, jak i przypadkowo generowane uprzedzenia.

Nagrody w 5. Konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

JURY: Olga Majcen (HR), Peter Zorn (DE) i Jakub Majmurek (PL)

 

NAGRODA GŁÓWNA

Zofia Martin
Trylion ma osiemnaście zer

Jury jednogłośnie postanowiło nagrodzić pracę Zofii Martin. Dzieło artystki cechuje się wielką konceptualną i estetyczną elegancją. Praca zajmuje stanowisko w jednej z najbardziej palących współcześnie kwestii: globalnego kryzysu ekologicznego, którego efektem jest masowe wymieranie owadów, oraz zubożenie współtworzonych przez nie ekosystemów. Martin przypomina nam, że to insekty, nie ludzi stanowią największą część biomasy ziemi.

Artystka zmuszając widza do poszukiwania pokrytych złotem ciał owadów w przestrzeni pracy nie tylko zwraca naszą uwagę na rozgrywającą się tuż obok nas katastrofę, ale także skłania do pytań o przyszłość gatunku ludzkiego. Czy czeka nas podobny los? Czy jesteśmy następni?

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Piotr Marzec
Andrzej Golgota Jana Zealota

Za prawdziwie transcyplinarne podejście do sztuki, przekonujące połączenie slamu, rapu, performansu, sztuk wizualnych i nielinearnej narracji.

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Grzegorz Demczuk
Podstawa

W głosowaniu publiczności 5. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów zwyciężyła instalacja Podstawa autorstwa Grzegorza Demczuka, zrealizowana na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pod kierunkiem dra Łukasza Ogórka.

Nagroda w wysokości 6 000 złotych została ufundowana przez Rektorów Uczelni biorących udział w Konkursie.

Głosowanie trwało od 16 maja do 7 czerwca. W tym czasie oddanych zostało 226 głosów. „Podstawa” otrzymała 70 z nich. Trzeba podkreślić, że publiczność doceniła wszystkie wystawiane prace. Dziękujemy za udział w głosowaniu!

Powiększ
Zmniejsz