aqua_forensic
Robertina Šebjanič (SI), Gjino Šutić (HR)
instalacja, 2018

Instalacja oświetla niewidzialne antropogeniczne (farmaceutyczne) zanieczyszczenia chemiczne – resztki po ludzkiej konsumpcji. Jest to połączenie miedzianych rur i filmów holograficznych, które pokazują moment eksperymentów in vitro na mikroorganizmach umierających w 20 000 razy słabszym roztworze farmaceutyków niż średnia dawka dla ludzi. Pokazuje, jaki rodzaj wpływu mamy na siedliska wodne i ich życie (od poziomu mikro do makro). System rur łączy to wszystko z wciągającym otoczeniem, z którym widz jest spleciony i zapraszany do obejrzenia modułów, w których prezentowane są hologramy, a także do studiowania książki artysty.

Książka prezentuje badania nad tymi niewidzialnymi zanieczyszczeniami chemicznymi (kontrolerzy nastroju, antybiotyki, środki przeciwgrzybicze, środki przeciwbólowe, pigułki hormonalne itp.), które przeprowadzono podczas rezydencji latem 2018 r. w dwóch specyficznych lokalizacjach: Dunaju (przy austriackim Linzu) i Morzu Adriatyckim (przy chorwackim Dubrowniku).

Ogromna złożoność ekosystemu, który wytwarza ponad 80% tlenu i obejmuje ponad 70% planety, jest ciągle nieodgadniona. Poprzez zanieczyszczenia zmieniamy podszewkę oceanu – wpływając na życie i zachowanie całej pętli połączonego ekosystemu. Antropogeniczna obecność występuje dziś w każdej części wodnych siedlisk.

Pytanie brzmi: jak oceany odczuwają nasz wpływ?

Robertina Šebjanič (SI) jest artystką nagradzaną i wystawianą na całym świecie. Jej dzieła dotyczą zagadnień kulturowych, (bio)politycznych, a także  ekologicznych realiów środowiska wodnego. Poprzez swoje projekty artystka stawia filozoficzne pytania z pogranicza sztuki, technologii i nauki.

Gjino Šutić (HR) jest biotechnologiem, artystą intermedialnym, innowatorem oraz edukatorem. Jest założycielem oraz dyrektorem Universal Research Institute & Gen0 Industries i prowadzi badania na kilku polach nauki (biotechnologia, bioelektronika, elektronika eksperymentalna, inżynieria ekologiczna) oraz sztuki postmodernistycznych nowych mediów (bio art, sztuka cyfrowa, sztuka instalacji, sztuka hybrydowa).