WRO ON TOUR #12

Audytorium, Oodi Central Library
Helsinki, Finlandia
1.10.2020 / czwartek / 17:00-20:00

Not So Far Away

Trzy prace wideo wybrane z ponad stu prac prezentowanych na 18. Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT, eksplorujących złożoność relacji między człowiekiem a technologią, koncentrując się na człowieku jako inicjatorze, odbiorcy, a czasem ofierze tych mutujących interakcji.

Oko ludzkie wzmocnione technologicznymi narzędziami przetwarzania obrazu, wyposażone w kamerę wideo umieszczoną na statywie lub przymocowaną do drona i pilnie obserwujące dane zjawisko lub aktywność potrafi dotrzeć do tego, co pozornie ukryte, przestawić ostrość na sedno rzeczy. Nawet jeśli wyniki takiej artystycznej analizy – idee, koncepcje czy obiekty ułatwiające nam rozumienie rzeczywistości, kształtujące naszą społeczną wyobraźnię – wydają się być oderwane od naszych zoptymalizowanych codziennych procedur, pozostają one tuż pod złożonym splotem coraz mniej przejrzystych systemów technologicznych, politycznych i społecznych.

Emmanuel Tussore stosuje prostą technikę montażu, aby rozbroić eufemistyczne określenie „kryzys uchodźczy”, ukazując z godnością i spokojem pojedyncze osoby, znikające w falach wzburzonego morza.

Demelza Kooij proponuje widok na sforę wilków sfilmowanych z powietrza. Świadomość komunikacji zachodzącej pomiędzy zwierzętami, której znaczenie jest nieosiągalne dla ludzkiego obserwatora, daje szansę na rozpoznanie nie-ludzkiej podmiotowości, na wyobrażenie sobie pokrewieństwa z naszymi zwierzęcymi współtowarzyszami życia na tej planecie.

Jacek Chamot obserwujac wyspiarskie krajobrazy Gotlandii i Fårö, tworzy wizualny efekt czasowej de-synchronizacji pozornie symetrycznych konfiguracji rzeczywistości. Konstruuje w ten sposób scenerię opartą na kontrapunktycznej relacji pomiędzy elementami niepoliczalnymi (ruchomymi) a wymiernymi (stałymi), i proponuje refleksję nad naturą ludzkiej percepcji przyzwyczajonej do jednorodności.

Ta inna perspektywa spojrzenia jest bliżej, niż się wydaje.

Pokaz odbywa się w ramach programu otwarcia wystawy Synthesis prezentującej prace Kaisu Koivisto, Anny Nykyri i Pawła Janickiego. Wystawę zorganizowano we współpracy między Helsinki Artists’ Association i Fundacją WRO Centrum Sztuki Mediów.

PROGRAM:

Emmanuel Tussore (FR), Sirènes, 2017, 11:00
Demelza Kooij (NL), Wolves From Above, 2018, 5:40
Jacek Chamot (PL), islands_ 03, 2018, 3:17

Kuratorki: Agnieszka Kubicka-DzieduszyckaDominika Kluszczyk

Powiększ
Zmniejsz