WUOS (Wrocław Urban Operating System)
Anders Visti (DK)
instalacja performatywna, 2019

Przyszłość współczesnego miasta jest modelem obliczeniowym – szeroką gamą wektorów wydobywanych z czujników i urządzeń sieciowych w mieście. Ta przyszłość opiera się na gramatyce technologicznej danych, usług, protokołów, aplikacji i systemów monitorowania, które tworzą tzw. inteligentne miasto.

Obietnice inteligentnych miast i wdrażanie technologii inteligentnego miasta znacznie się różnią. Teoretycznie, inteligentne miasta są otwartymi infrastrukturami informacyjnymi, które pomagają planistom przemyśleć i przebudować usługi miejskie zgodnie z potrzebami obywateli. W rzeczywistości wdrażanie inteligentnych technologii polega na gromadzeniu danych w czarnych skrzynkach, nieuchwytnych i nasyconych agendą polityczną.

Ta instalacja interesuje się miastem jako modelem obliczeniowym. Kompiluje różne cyfrowe reprezentacje miasta – nagrania audio, zdjęcia, wideo i narracje inteligentnego miasta – i wykorzystuje je w ramach kodowania na żywo, stworzonego specjalnie do tej pracy, aby stworzyć ambientową muzykę pop, która odpowiada konfiguracji obliczeniowej i teletopii Wrocławia z przyszłości.

Wykonane we współpracy z Tobiasem Stenbergiem (DK).

Powiększ
Zmniejsz