Sculpture for All of the Intelligence no.2 – Signals to be Discovered
Space-Moere Project by ARTSAT x SIAF Lab /Akihiro Kubota, Katsuya Ishida, Daisuke Funato, Norimichi Hirakawa, Kei Komachiya/ (JP)
instalacja, 2017-19

Instalacja uosabia spekulatywne spotkanie Ziemian i nieznanej pozaziemskiej inteligencji, urzeczywistnione dzięki sprzężeniu sztuki i nauki, które łączy miejsce na Ziemi z przestrzenią kosmiczną przy wykorzystaniu technologii osobistej oraz dzieł sztuki mediów i udostępnieniu tego procesu mieszkańcom.
Za pomocą przenośnych odbiorników radiowych możliwe jest odbieranie i słuchanie sygnałów, których domniemanym adresatem jest uniwersalna inteligencja. Antena nadająca, która jest rzeźbą z fal elektromagnetycznych, ma strukturę bryły platońskiej – dwudziestoczterokomórki foremnej w przestrzeni czterowymiarowej – będącej uniwersalnym językiem wszechświata. Ten wielościan foremny, złożony z trzech hipersześcianów, ma 24 wierzchołki, 96 krawędzi, a jego ściany tworzy 96 trójkątów foremnych i 24 ośmiościany foremne. Patrząc na rzeźbę pod różnym kątem, można odkrywać rozmaite kształty, rozważając znaczenie odbieranych sygnałów dźwiękowych, w oczekiwaniu na pozaludzką inteligencję w przestrzeni kosmicznej.

ARTSAT: Art and Satellite Project in collaboration with the Tama Art University and the University of Tokyo has been promoting the cultural and artistic use of the universe under the motto “Satellites as media” since 2010. The ARTSAT team won the Award of Distinction in the Hybrid Art category at the Ars Electronica 2015.

The SIAF Lab, established in 2015, conducts civil collaborative projects, such as art-related lecture series and the Bent Icicle Project–Tulala. Its main focus is creative coding, the practice of expressive performance using software, explorations of the creative possibilities in programming through workshops and exhibitions and sharing these experiences.