Smile to Vote
— Political Physiognomy Analytics
Alexander Peterhaensel (DE)
instalacja, 2017

Transdyscyplinarny projekt z pogranicza nauki i sztuki: kabina do głosowania, która przy zastosowaniu opartej na sztucznej inteligencji techniki skanowania twarzy mierzy przekonania polityczne danej osoby i naśladuje proces oddawania głosu przez internet w wyborach do Parlamentu Europejskiego jedynie przez patrzenie w kamerę. Instalację uzupełniają projekcja wideo i strona internetowa subtelnie oscylujące między prawdopodobieństwem a fantastyką.

Alexander Peterhaensel (DE) jest artystą i badaczem mediów. Jego prace zajmują się konsekwencjami ucyfrowienia, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej. Jest asystentem w Instytucie Czasowych Mediów Uniwersytetu Sztuk w Berlinie oraz członkiem Grupy Badawczej ds. Konwergencji Sztuki, Nauki i Techniki na UNESP w São Paulo.

Powiększ
Zmniejsz