Reincarnation of Media Art
exonemo /Yae Akaiwa, Kensuke Sembo/ + YCAM (JP)
instalacja, 2018

archiwistyczna platforma prezentacji historii sztuki mediów
współpraca kuratorska i realizacja: YCAM
15.05 – 29.09.2019

Przewodnik audio po wystawie Reincarnation of Media Art znajduje się tutaj.

Z okazji piętnastolecia YCAM (Centrum Sztuki i Mediów Yamaguchi), grupa twórcza exonemo wraz z zespołem YCAM stworzyła wyjątkową wystawę, której myślą przewodnią jest utrwalanie dorobku sztuki mediów i zapewnianie dostępu do jej kluczowych dzieł. Z biegiem czasu, utrzymanie prac z obszaru sztuki mediów, które wykorzystują przestarzałe urządzenia techniczne, okazuje się coraz trudniejsze. Zamiast nowych metod przechowywania bądź odnawiania technicznych elementów instalacji medialnych, ta wystawa-platforma proponuje szczególne podejście, które rozpatruje „śmierć” dzieł sztuki oraz możliwości ich „reinkarnacji” w przyszłości za pomocą środków innych niż konwencjonalna konserwacja. Poszukując sposobów na przedłużenie żywotności idei wpisanych w takie prace, wystawa skupia się na istocie sztuki jako transcendentnym nośniku koncepcji.

Ogromne, przypominające kurhan Mauzoleum Sztuki Mediów, które gromadzi niedziałające już, a pierwotnie wystawiane w YCAM prace medialne rozmaitych artystów, jest prezentowane w Centrum Sztuki WRO, aby uwypuklić obiekty i dzieła sztuki zgromadzone w archiwach pionierskiej polskiej instytucji, która już od 30 lat zajmuje się sztuką mediów. Idea poszerzenia oryginalnej formuły wystawy i przekształcenia jej w żywe archiwum wyłoniła się w wyniku wizyty międzynarodowej grupy kuratorów sztuki mediów w YCAM, zorganizowanej w październiku i listopadzie 2018 r. przez Fundację Japońską. Uczestniczącą w tym wydarzeniu Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką z WRO zaprosił do tej współpracy kurator YCAM Kazuhiko Yoshizaki.

Wraz z twórcami pierwotnej koncepcji wystawy postanowiliśmy wykorzystać tę wyjątkową formułę, aby zgłębić zagadnienia utrwalania dorobku sztuki w innych regionach, przeprowadzając dodatkowo w tym celu oparte na autorskich kwestionariuszach wywiady z artystami z Polski i zagranicy uczestniczącymi w Biennale WRO. Usytuowane w Centrum Sztuki WRO Mauzoleum posłuży zarówno za kontekst, jak i za ramy merytoryczne międzynarodowego sympozjum Komórki kultury na temat znaczenia czynnika ludzkiego w sztuce opartej na technologii i kulturze cyfrowej.

Artyści: Nam June Paik, Rafael Lozano-Hemmer, Koichiro Eto, Nao Tokui, Masaki Fujihata, Piotr Wyrzykowski aka Peter Style, Anna Płotnicka, Gameboyzz Orchestra Project, Łukasz Szałankiewicz aka Zenial.

exonemo /Yae Akaiwa, Kensuke Sembo/ (JP) to grupa, która zawiązała się w Internecie w roku 1996. Jej eksperymentalne projekty zazwyczaj w żartobliwy i nowatorski sposób zgłębiają paradoksy cyfrowych i analogowych, komputerowo usieciowionych i rzeczywistych środowisk stanowiących część naszego życia. Jej praca zatytułowana The Road Movie zdobyła nagrodę Golden Nica w kategorii Net Vision na Prix Ars Electronica w roku 2006. W roku 2016 jej instalacja Fireplace została zaprezentowana przez WRO na wystawie Syntetyczna natura w ramach projektu Eco Expanded City we Wrocławiu. Od roku 2012 grupa organizuje spotkania IDPW oraz sesje „Internetowego czarnego rynku (yami-ichi).” Członkowie grupy mieszkają i działają w Nowym Jorku, a od roku 2015 współpracują z NEW INC., pierwszym prowadzonym przez muzeum inkubatorem twórczym.

Artystów biorących udział w Biennale WRO 2019 oraz tych, którzy współpracowali z nami w przeszłości, prosimy o wypełnienie ankiety.

Powiększ
Zmniejsz