Quick Code Service
Hui Ye (CN)
wideo, 2017-18, 33:08

Artystka (re)konstruuje własną tożsamość w strukturach WeChat, jednego z najważniejszych obecnie w Chinach cyfrowych narzędzi komunikacji. Będąc fizycznie nieobecna w kraju, prosi ona swoich przebywających tam przyjaciół, aby na różne sposoby posługiwali się kodem QR reprezentującym jej osobę na platformie WeChat, co w efekcie czyni jej cyfrową tożsamość częścią chińskiej sieci społecznościowej. Praca ta stanowi próbę ponownego włączenia się w radykalnie przekształcone społeczeństwo chińskie po czternastoletniej nieobecności oraz przezwyciężenia alienacji za pomocą środków cyfrowych.


Hui Ye (CN), ur. w 1981 r., ukończyła studia magisterskie w zakresie kompozycji i teorii muzyki na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Performatywnych w Wiedniu oraz sztuk transdyscyplinarnych na Wiedeńskim Uniwersytecie Sztuk Stosowanych. W swojej twórczości wykorzystuje różnorodne media – wideo/film, instalacje, kompozycje i performansy dźwiękowe. Głównym zagadnieniem jej pracy artystycznej jest kształtowanie tożsamości społecznej w różnych kontekstach kulturowych i politycznych. W roku 2018 została uhonorowana nagrodą przyznawaną przez Kunsthalle w Wiedniu. Ostatnio jej prace wystawiano w Muzeum Times w Kantonie (Chiny) oraz w galerii Kunsthalle przy placu Karola w Wiedniu (Austria).

Powiększ
Zmniejsz