Powerism
— İktidarcilik
Hamza Kırbaş (TR)
wideo, 2018, 2:06

Od zarania dziejów niemożliwym jest zlekceważenie istnienia władzy, która nieustannie nam towarzyszy jako element przygody życia rodzaju ludzkiego, stworzony przez człowieka i nigdy go nie opuszczający. Władza wiąże się z koncepcją „poweryzmu.” Choć pojęcie władzy uwarunkowane jest rozmaitymi filozofiami wypracowanymi w różnych epokach, stanowi ona rzeczywistość, która nigdy nie zaniknie, nawet jeśli jej forma ulegnie przekształceniom. Władza, którą w początkowych epokach dzierżył głównie wódz plemienny, stała się obecnie niewidzialna, ale też i wszechobecna. Świadoma jest ona wszystkich zachodzących w świecie zjawisk, będąc ich obserwatorem, a wręcz inicjatorem.
W swoim studium artysta zgłębia koncepcję poweryzmu w oparciu o metaforę dziecięcej zabawy ulicznej. W ramach tej gry dzieci udają, że dorastają i mogą podejmować decyzje. Inspirację stanowi tu wyobrażony przez Foucaulta panoptykon – specjalnie skonstruowana struktura obrazująca przemiany władzy w naszych czasach.

Hamza Kırbaş (TR), urodzony w roku 1992, w latach 2015-2016 studiował w Instytucie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Śląskiego (Polska). Obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Hacettepe (Turcja). Artysta zgłębia liczne zagadnienia, analizuje je w swoich pracach, a następnie przedstawia publiczności, której zadaniem jest zrozumienie ich, rozwiązanie i dopełnienie własnym namysłem. Jednocześnie jego koncepcje niosą ładunek krytyczny. Był on nominowany do nagrody BLOOM Award by WARSTERINER 2018 w Düsseldorfie (Niemcy), oraz na XXXI Festival les Instants Video w listopadzie 2018 w Marsylii (Francja) i na Międzynarodowym Biennale Sztuki Wideo i Filmu Współczesnego VIDEO FEST 2K18 w Baja (Kalifornia, USA).

Powiększ
Zmniejsz