Pixel Works, Monograph of the Nude
couch /Reiko Miyazaki, Hiroki Miyazaki/ (JP)
instalacja, 2019

Praca składa się z obrazu Jerzego Nowosielskiego z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, iPoda touch oraz animacji poklatkowej. Instalacja o charakterze site-specific przekształca rzeczywistą scenę z monitora komputera w spikselowany obraz w skali 1:1. Stanowi to próbę od-komputeryzowania sztuki mediów, czyli tworzenia „sztuki mediów bez użycia żadnych urządzeń komputerowych”. Ujmowany z jednego punktu obraz inspirowany jest nagraniami kamery oraz obrazem wybranym przez artystów ze zbiorów Muzeum. Zamysłem pracy jest refleksja nad takimi zjawiskami i koncepcjami jak „społeczeństwo nadzoru”, „rzeczywistość, którą zwykle oglądamy”.
W aktualnej wersji Pixel Works, stworzonej specjalnie na Biennale WRO 2019, pierwotna formuła, w ktorej artyści wykorzystali obraz René Magritte’a „La Reproduction interdite”, została zastosowana wobec dzieła polskiego artysty.

couch /Reiko Miyazaki, Hiroki Miyazaki/ (JP) – duet artystyczny istniejący od 2011 roku. Ich prace i projekty są przyczynkiem do badania pierwotnych i heurystycznych procesów wytwórczych. W swoich działaniach poszukują ścieżek umożliwiających jednostkom podjęcie dyskusji z instytucjami polityki, ekonomii i historii za pośrednictwem dzieł sztuki.
Ich prace pokazywane były między innymi na przeglądzie MeCA Kultura Mediów w Azji – Platforma Transnarodowa organizowanym przez Centrum Azjatyckie Fundacji Japońskiej i TodaysArt JAPAN/AACTOKYO (Tokio, 2018), na festiwalu Digital Choc 2018 w Instytucie Francuskim w Japonii (Tokio, 2018), na Biennale Némo 2017/18 w La Gaîté Lyrique, ARCADI (Île-de-France, 2018), wystawie ACC_R CREATORS IN LAB 2018 w Centrum Kultury Azjatyckiej (Gwangju, Korea, 2017) i na festiwalu Scopitone 2017 w Zamku Książąt Bretanii i Stereoluksie (Nantes, Francja).