machine will do x human will do why
Antye Greie-Ripatti aka AGF (DE/FI)
performans, 2019

selfpredicting algo-rhythms & counter{argue}ments

Antye Greie-Ripatti aka AGF (DE/FI), audio-rzeźbiarka, poetka i artystka nowych mediów, która zajmuje się językiem, elektroniką, nagraniami terenowymi i polityką oraz zgłębia tajniki mowy pośród zawiłości post-internetowego gąszczu rzeźbiarskiego rozjarzonego muzyką elektroniczną. @poemproducer

Antye Greie-Ripatti

czynnik: co jest ludzkie?

przed językiem były sieci
trans-budujące cała planetę
złożone, inteligentne, naglące, bezmyślne
rosnące, celowe, ewoluujące
te sieci wciąż trwają 

{głęboko zadłużone wobec radykalnej mikologii}

co jest ludzkie?

uprawa, cyfrosfera
nieposłuszeństwo
kod – algorytmy
przyrządy budowlane
solidarność samozniszczenie

podczas
gromadzenia zbiorów danych rzucają
ciemne cienie
samokorygujące

poszerzanie SI
wzlot i upadki

kiedyś palili wiedźmy
teraz przebudowują algorytmy, żeby je zastąpić
zbierając nasze DNA

ale wszelka polityka ma początek w poczuciu więzi

ANI = WĄSKI
AGI = OGÓLNY {2030}
ASI = SUPER {2060}

życie w Internecie
z opcją rozwiązywania problemów
wyjątkowością wizji, lecz czy można je naprawić

rozwiązania spod ziemi