Lighterature Reading
LIGHTUNE.G /Bojan Gagić, Miodrag Gladović/ (HR)
performans, 2010-w toku

Pierwszy występ w serii projektów luminoakustycznych. Jest podzielony na rozdziały, każdy performans jest niepowtarzalny i różni się od poprzedniego pod względem liczby używanych paneli, rozmaitości wykorzystanych źródeł światła, czasu trwania i formy (koncert/ instalacja), a także możliwego włączenia do udziału publiczności.
Z powodu nagłych i szybkich zmian światła może wywołać niepożądaną reakcję u osób z nadwrażliwością neurologiczną.
Luminoakustyka to technika performansu oparta na analogowej konwersji światła na dźwięk. Konwersja ta odbywa się za pomocą efektu fotowoltaicznego panelu słonecznego. Silikonowe komórki panelu przekształcają źródła światła w modułowy obraz dźwiękowy. Technika została opracowana przez Lightune.G i po raz pierwszy zaprezentowana w 2010 r. w Zagrzebiu (Festival prvih). Różnica między luminoakustyką a innymi projektami artystycznymi opartymi na wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego polega na tym, że w świetle luminoakustycznym rzeczywiście słyszymy dźwięk samego światła.
Przy użyciu sztucznego światła struktura kompozycji dźwięku tworzy się przez kombinacje różnych źródeł światła, a także poprzez zmiany natężenia samego światła, podczas gdy w pracy ze światłem słonecznym zasada jest odwrócona – cienie o różnych gęstościach i prędkościach tworzą słyszalne widmo dźwięku.

LIGHTUNE.G /Bojan Gagić, Miodrag Gladović/ (HR) została założona w 2011 roku i zrodziła się z chęci zaprezentowania wyników swoich badań luminoakustycznych, które rozpoczęto rok wcześniej. Nazwa duetu powstała po pierwszych eksperymentach, które twórcy wykonali z klasycznymi źródłami światła wolframowego wytwarzającymi dźwięk o częstotliwości 50 Hz (~ G1). Po pierwszej serii występów / koncertów / instalacji, zwanych Lighterature Readings, w których stworzyli muzykę przy użyciu różnego rodzaju sztucznego oświetlenia i dziewięciu paneli słonecznych, zaczęli badać dźwięk wytwarzany przez naturalne źródło światła – Słońce. W 2013 r. zaprezentowali swój projekt „mobilny luminoakustyczny” – Route 666, a rok później zbudowali swój pierwszy obiekt luminoakustyczny – Luminophone. Współpracowali również z wieloma innymi artystami i festiwalami (Mirela Ivičević, Hugo Morales, Ana Horvat, Davorka Begović, Cantus Ensemble, Showroom of Contemporary Sound, Heart of Noise, TouchMe, Device Art).