Empathy Swarm
Katrin Hochschuh (DE), Adam Donovan (AU)
instalacja performatywna, 2018

Emergentny system złożony z dziesięciu autonomicznych robotów, który działa jako interfejs ludzko-maszynowy i tworzy ekosystem współzamieszkiwany przez człowieka i maszynę. Rój wyraża się w ruchu, człowiek zaś reaguje nań podświadomie zmianami pozycji i wyrazu twarzy, które ujawniają jego stan emocjonalny. Instalacja kreuje przestrzeń dla kruchego robotycznego potomstwa i doprowadza do scalenia się dwóch gatunków w jeden ekosystem i społeczeństwo empatii, w którym współodczuwają one ze sobą i nawzajem. Umysł ludzki i robotyczny zlewają się w jedną rozbudowaną inteligencję zbiorową, która może posłużyć jako źródło informacji i inspiracji dla przyszłych społeczeństw oraz stanowić remedium na dystopijną przyszłość.

Katrin Hochschuh (DE) i Adam Donovan (AU) spotkali się w kręgu znanych im obojgu artystów, architektów i badaczy w Szwajcarii. Hochschuh studiowała architekturę, zajmuje się projektowaniem cyfrowym i fabrykacją robotyczną oraz zgłębia architektoniczną geometrię, algorytmy, symulację wieloagentową i interaktywność. Donovan specjalizuje się w robotyce oraz akustyce naukowej, badając focused acoustics w rozmaitych obszarach swojej działalności artystycznej. Hochschuh i Donovan wspólnie tworzą wyrafinowane robotyczne mechanizmy nawiązujące grę z naszymi wewnętrznymi systemami, których istnienia nie uświadamiamy sobie wyraźnie. Ich prace i urządzenia przywołują odmienność lub ponadczasowość, która obecna jest jedynie tu i teraz.