In-Game People of the Twenty First Century. Chicago. Workers’s City.
TTY (FR)
instalacja, 2018

Instalacja składa się z czterech nagrań, których akcja odbywa się w grze wideo. Praca rozpatruje gry jako zbiór połączonych artefaktów, które reprezentują podstawowe cechy początku XXI wieku.

TTY (FR) jest artystą wizualnym, który mieszka i pracuje na Montpellier w Paryżu. Jego głównym celem jest przedstawianie dematerializacji jako głównego trendu obecnego we współczesnym świecie. W swoich pracach bada ewolucję gatunku ludzkiego oraz wpływ wirtualnych narzędzi na naturę aktu twórczego.

Powiększ
Zmniejsz