WRO on Tour #6

Kolonia Artystów, Gdańsk
14.11.2019 / czwartek / 20:00
5.12.2019 / czwartek / 20:00

Pokazy WRO 2019 on TourKolonii Artystów w Gdańsku
pod kątem aktualnych strategii senso– i mito– twórczych

Dwuczęściowy zestaw prac wideo z programu Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 przedstawia wybrane tendencje medialnego realizmu. Obracające się wokół kreowania nowych mitotwórczych relacji, idące w stronę rewizji zastanych uwarstwień znaczeniowych.

„Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje” – myślę że warto przywołać ten sławny cytat z „Dziennika roku zarazy” Daniela Defoe w epoce utraty orientacji różnicy pomiędzy realnością a istnieniem poza nią. W epoce nadmiaru informacji i niedomiaru rzeczywistości, mitologie pomagają naturalizować nas w cyfrowym świecie. Odkrywanie i analiza warstw układających się między znaczącym a znaczonym współzawodniczą w naszym doświadczeniu o prymat kształtowania przeżywanej przez nas realności.

PROGRAM:

1. Mitologie
Liliana Piskorska (PL), Public Displays of Affection, 2017, 6:40
Leonhard MüllnerRobin Klengel (AT), Operation Jane Walk, 2018, 16:14
Chloé Galibert-Laîné (FR), Kevin B. Lee (USA), Bottled Songs 3 & 4, 2018
(dyptyk: My Crush was a Superstar, 12:30 + The Spokesman, 12:30)
Winnie Soon (HK), Unerasable Images, 2018, 3:06

2. Warstwy
Akihiko Taniguchi (JP), The Big Browser 3D, 2017, 7:15
Andres Baron (CO), Printed Sunset, 2017, 6:21
Magdalena ŁazarczykZuza Golińska (PL), Nothing Twice, 2018, 6:24
Eginhartz Kanter (DE), Taking Away, 2018, 6:42
Guli Silberstein (GB), Field of Infinity, 2018, 5:22
Jana Shostak, Jakub Jasiukiewicz (PL/BY), Marsz, 2019, 6:38
Emmanuel Tussore (FR), Sirens, 2017, 11:00

Powiększ
Zmniejsz