WRO on Tour #2

Tatsuno Art Project 2019 – ANIMA
Tatsuno, Japonia
22-23.09.2019

Tytuł programu – Interferencja – nawiązuje do zjawiska nakładania się na siebie wielu różnorodnych porządków. W zestawionych ze sobą pracach interferencja zachodzi na kilku płaszczyznach: estetycznej, technologicznej, przestrzennej oraz społecznościowej. Jej konsekwencją jest nieustająca transformacja przekazów medialnych, w których obecne są tematy istotne dla współczesności – wypowiedzi dotyczące mechanizmów kontroli w przestrzeni publicznej, realnej i wirtualnej, zjawiska medialnej estetyzacji konfliktów czy manipulacji pragnieniami i aspiracjami.

Prowadzenie pokazu: Akiko Kasuya

 

PROGRAM:

Leonhard Müllner, Robin Klengel (AT), Operation Jane Walk, 2018, 16:14
Liliana Piskorska (PL), Public Displays of Affection, 2017, 6:40
Guli Silberstein (GB), Field of Infinity, 2018, 5:22
Winnie Soon (HK), Unerasable Images, 2018, 3:06
Chloé Galibert-Laîné (FR), Kevin B. Lee (USA), Bottled Songs 3 & 4, 2018 (My Crush was a Superstar, 12:30, The Spokesman, 12:30)

Powiększ
Zmniejsz