WRO on Tour #10

Kyoto Art Center
13.01.2020 / poniedziałek / 14:00

Artefacts

Artefakt to przedmiot lub zdarzenie, połączenie sztuki i techniki, sztucznie stworzone dzieło. W artefaktach, którym artyści nadali formę materialną (Kanter, Baron, Jelonek), poprzez artefakty behawioralne rozumiane jako działania czy rytuały (Batista, Kooij, Shostak i Jasiukiewicz), do symulacji świata rzeczywistego (Taniguchi) i spekulacji (Kubo), ujawnia się czynnik ludzki uwikłany w technologiczny postęp.

Program porusza kwestie materialnego, niematerialnego i symbolicznego wymiaru współczesnych artefaktów sztuki. Ukazuje ewolucję i różnorodność sposobu rozumienia definicji dzieła w zdominowanej poprzez medialne zapośredniczenie kulturze.

Artefakt, jako efekt działanie człowieka, jest uzewnętrznieniem jego myśli oraz przeczuć. Rodzi się z kulturowych wartości i norm a z czasem stanowi historyczne świadectwo epoki oraz zachodzących w niej procesów i prezentowanych postaw. Jest nieśmiertelnym efektem procesu twórczego, mimo że niejednokrotnie powstaje z nieoczywistego i kruchego tworzywa.

Program:

Gaetan Kubo (JP), My body is my laboratory, 2017, 5:50
Jana Shostak, Jakub Jasiukiewicz (PL/BY), Marsz, 2019, 6:38
Joacélio Batista (BR), Ich bin der Übermensch, 2018, 9:28
Andres Baron (CO), Printed Sunset, 2017, 6:21
Eginhartz Kanter (DE), Taking Away, 2018, 6:42
Akihiko Taniguchi (JP), The Big Browser 3D, 2017, 7:15
Daria Jelonek (DE), Technological Nature, 2017, 3:54
Demelza Kooij (NL), Wolves From Above, 2018, 5:40

Powiększ
Zmniejsz