Photo documentation

Photographers:

Wojciech Chrubasik, Mirosław E. Koch, Natalia Kabanow, Zbigniew Kupisz, Julia Lignarska, Marcin Maziej, Kazimierz Ździebło