EMAP

European Media Art Platform

Polskie premierowe wystawienia dzieł zrealizowanych we współpracy 11. europejskich instytucji kultury w programie Europejskiej Platformy Sztuki Mediów, której WRO jest członkiem.