Waiting for the Light
Taavi Suisalu (EE)
instalacja, 2018

Punktem wyjścia dla instalacji jest fakt, że komunikacja międzykontynentalna w znacznym stopniu uzależniona jest od podmorskich łączy światłowodowych. Siecią tą biegną wiązki światła o średnicy jednej dziesiątej ludzkiego włosa, które są równie istotne dla społeczeństw technologicznych co słońca dla roślin.
Wabiki wprowadzone do tej sieci przyciągają światło z innych części globu. Skrzynki Warda funkcjonują jako miniaturowe, zamknięte ekosystemy, a jednocześnie wyspy w sieci rozciągającej się między obiektami – Internecie. Każde urządzenie podłączone do tej sieci staje się celem zautomatyzowanych procesów – botów, których motywacje pozostają w przeważającej mierze nieznane. Każda roślina staje się przedmiotem zainteresowania tych robotów, których akty komunikacyjne, strumienie światła, przemieściwszy się po dnie oceanów, zapalają się na nowo w naszym środowisku jako rozbłyski doświetlania asymilacyjnego, dostarczając im celów, których nie są świadome.

Taavi Suisalu (EE) działa w obszarach technologii, dźwięku i performansu, splatając wrażliwość tradycyjną ze współczesną i otwierając peryferyjne przestrzenie na wyobrażeniowe spotkania. Analizuje zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą subiektywnych metod badawczych, skupiając się na zachowaniach, postrzeganiu i sposobach myślenia istot społecznych.
Występuje i prezentuje swoje prace od roku 2005, przede wszystkim w Estonii, ale także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, Islandii, Szwajcarii, Rosji, Belgii, Francji, Holandii i krajach bałtyckich. W roku 2014 otrzymał Nagrodę dla Młodych Estońskich Artystów jako kurator wystawy rozmieszczonej w nieistniejących już wsiach południowej Estonii. W roku 2017 jego praca zdobyła drugą nagrodę Ryskiego Biennale Fotografii. W roku 2018 był jednym z artystów wybranych do udziału w Europejskiej Platformie Sztuki Mediów (EMAP).

Powiększ
Zmniejsz