Vis.[un]necessary force_1.01 V.[u]nf_1.01
Luz María Sánchez (MX)
interaktywna instalacja dźwiękowa, 2017

15.05 – 28.07.2019

Instalacja bada, w jaki sposób meksykańska ludność cywilna radzi sobie z życiem w kontekście ekstremalnej przemocy wywieranej przez legalne i nielegalne władze w niektórych regionach Meksyku. Ta wielokanałowa, asynchroniczna instalacja dźwięku składa się z 40 cyfrowych odtwarzaczy audio w kształcie pistoletu Caracal F 9×19 mm. Każde z tych urządzeń jest zintegrowane z kartą Micro-SD, która zawiera nagranie audio strzelaniny w formacie mp3. Te dźwięki pochodzą z nagrań wideo z telefonów komórkowych dokonanych przez meksykańskich obywateli, którzy znaleźli się w niebezpiecznej sytuacji i którzy później wprowadzili je do obiegu za pośrednictwem platform internetowych.

Luz María Sánchez (MX) jest artystką interdyscyplinarną, badaczką i naukowczynią. Jej dzieła eksploatują sferę polityczną, szczególnie tematy takie jak meksykańska diaspora, przemoc w obu Amerykach i porażka (pojęcia) państwa narodowego. Jej prace dźwiękowe oraz instalacje znalazły się na najważniejszych festiwalach muzycznych i audio, a także w muzeach i galeriach w Europie i obu Amerykach.
Swoją pracę „V. [u] nf.1_01” aktywowała w ZKM (Karlsruhe, Niemcy), gdzie przemawiała podczas ISACS 17 – międzynarodowej serii konferencji poświęconych kuratorom dźwięku – której kuratorami byli Peter Weibel i Morten Søndergaard (wrzesień 2017), oraz w Goldsmiths University of London, w ramach sympozjum Sound of Memory organizowanego przez Goldsmiths i Whitechapell Gallery (kwiecień 2017).