The Hymns of Muscovy
— Gimny Moskovii
Dimitri Venkov (RU)
wideo, 2018, 14:24

Wizualną warstwę pracy stanowi wyprawa na planetę Moskowia – odwróconą do góry nogami, kosmiczną bliźniaczkę Moskwy. Jak sugeruje tytuł pracy, podróż ta zabiera nas również w przeszłość. Gdy prześlizgując się po powierzchni planety spoglądamy w dół ku niebu, przed naszymi oczami przesuwają się widoki historycznych stylów architektonicznych – wybujały klasycyzm socjalistyczny (znany też jako stalinowski styl empire), oszczędny i brutalistyczny modernizm radziecki oraz mieszanka współczesnych odprysków dawnych modeli stylistycznych. Istotnym elementem towarzyszącym nam w tej podróży są wariacje na temat radzieckiego hymnu skomponowane przez Aleksandra Manotskowa. Hymn, który powstał w roku 1943, przeszedł już trzykrotne zmiany tekstu, jednak jego muzyka pozostała nienaruszona i służy obecnie jako oficjalny hymn państwowy Federacji Rosyjskiej. Manotskow wykorzystał wczesne nagranie hymnu i na jego bazie stworzył trzy wariacje elektroniczne, z których każda odnosi się do innego stylu architektonicznego. Tak jakby, w nawiązaniu do słynnego stwierdzenie Goethego, architektura odgrywała swoją zamrożoną muzykę.

Dimitri Venkov (RU), ur. w 1980 r., ma tytuł magisterski z historii sztuki i wykłada sztukę wideo w moskiewskiej Szkole Fotografii i Multimediów im. Rodczenki. Jego twórczość inspirowana jest respektem i zachwytem wobec zmienności życia. Swoje prace pokazywał między innymi na festiwalu Documenta 14, Festiwalu Filmowym w Oberhausen oraz biennale w Moskwie, Bergen i Göteborgu. Wenkow jest laureatem licznych prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi Nagrody Kandinsky’ego, FIPRESCI, e-flux, i innych.

Powiększ
Zmniejsz