Sonomatter
Sabina Hyoju Ahn (KR)
performans, 2017

Instalacja dźwiękowa i performans, które przekształcają sygnał bioelektryczny z mikroorganizmów w dźwięk. Praca rozpoczyna się od zbudowania Kolumny Winogradsky’ego i stworzenia małego ekosystemu z błota i wody; generowanie sygnału elektrycznego za pomocą technologii Microbial Fuel Cell (MFC) oraz pomiar napięcia z mikroorganizmów, które powstają w błocie. W miarę upływu czasu drobnoustroje wytworzą niewielką energię elektryczną, aby mogła działać w obwodzie, i umrą, gdy zabraknie im składników odżywczych. Ten proces ilustruje kolisty związek między życiem a śmiercią. Interakcja między materią organiczną a zjawiskami naturalnymi, takimi jak gleba, woda, oddychanie i utlenianie, związek symbiotyczny w mikrokosmosie – implikuje poetykę w sferze mikrobiologicznej. Praca ta ma również na celu zbadanie pola pozyskiwania energii i generowania czystej energii. Publiczność jest zaproszona do doświadczania dźwięku w czasie rzeczywistym z danymi mikrobiologicznymi z materii organicznej za pomocą ręcznie wykonanego bioelektrycznego obwodu sygnału-oscylatora.

Sabina Hyoju Ahn (KR) artystka, który pracuje z różnymi mediami, dźwiękami i materią organiczną. Jej obszar badawczy oscyluje wokół znajdowania ukrytych reguł i wzorów w elementach naturalnych i przekładaniu ich na różne kształty doświadczeń percepcyjnych. Rozszerzała swoje spektrum artystycznego rozwoju w Korei Południowej i Europie, a obecnie jest doktorantką w Tangible Music Lab w Kunstuniversität Linz. Jej prace były pokazywane m.in. na festiwalu Piksel (NO), Transmediale Vorspiel (DE), Mediamatic (NL), Athens Digital Arts Festival (GR), AMRO (AT), Lab 30 (DE), Art Center Nabi (KR) ), ACT Festival (KR), Daechung Chungjoo City Museum of Art, V2 (NL); otrzymała nagrodę NIME (New Interfaces for Musical Expression 2017) Best Sound Performance.