Operation Jane Walk
Leonhard Müllner (AT), Robin Klengel (AT)
wideo, 2018, 16:14

Eksperymentalny film krótkometrażowy oparty o dystopijną grę wieloosobową Tom Clancy’s: The Division (Ubisoft Entertainment 2016). Cyfrowa strefa wojenna gry została zawłaszczona na drodze artystycznych zabiegów: wykorzystując reguły programu komputerowego, militarystyczne środowisko wykorzystane jest na potrzeby narracyjnej wycieczki po mieście. Gdy tylko to możliwe, spacerowicze unikają walk i stają się pokojowymi turystami w cyfrowym świecie, który jest pieczołowitą repliką Manhattanu. Podczas przechadzki po post-apokaliptycznym mieście omawiane są takie kwestie jak historia architektury, urbanistyka oraz ingerencje twórcy gry w tkankę miasta.

Robin Klengel (AT), ur. w 1988 r. w Grazu, mieszka i pracuje jako artysta, ilustrator i antropolog kultury w Wiedniu i Grazu. Jego zainteresowania obejmują indywidualne i zbiorowe taktyki zawłaszczania przestrzeni oraz mechanizmy porządkowania i kontroli nad publicznymi przestrzeniami miejskimi i cyfrowymi. Klengel umiejscawia swoje działania na pograniczu sztuki, nauki i zaangażowania społeczno-politycznego. Uczestniczył w rozmaitych projektach i publikacjach w tym obszarze. Od roku 2017 jest wiceprzewodniczącym Forum Stadtpark poświęconego interdyscyplinarnej działalności w przestrzeni sztuki i kultury.

Leonhard Müllner (AT), ur. w 1987 r. w Grazu, mieszka i pracuje w Wiedniu jako artysta sztuk wizualnych i badacz mediów. Studiował sztuki piękne i sztukę mediów na UFG w Linzu, HGB w Lipsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Obecnie przygotowuje doktorat w obszarze badań nad kulturą. Jego twórczość to artystyczne interwencje w przestrzeni publicznej i cyfrowej. Uczestniczył w międzynarodowych wystawach, projekcjach i programach rezydencji artystycznych.

Powiększ
Zmniejsz