kontr-akt
Wrocławski Teatr Pantomimy /Artur Borkowski, Agnieszka Kulińska, Anna Nabiałkowska, Zbigniew Szymczyk/ (PL) & IP Group /Piotr Choromański, Jakub Lech, Bogumił Misala/ (PL)
instalacja performatywna, 2019

Instalacja performatywna „Kontr-akt” to spotkanie tradycji teatralnych Henryka Tomaszewskiego i sztuki mediów. Punktem wyjścia do tego eksperymentu stały się metody pracy Tomaszewskiego, jego koncepcja teatru, a przede wszystkim pamięć o nim i wspomnienia zachowane przez aktorów z nim pracujących i współtworzących Wrocławski Teatr Pantomimy.

Ich doświadczenia spotykają się z audiowizualnymi poszukiwaniami IP Group – zyskując nowe konteksty i znaczenia. Wykorzystujące technologię rozwiązania artystyczne stają się tutaj partnerami scenicznymi aktorów pantomimy, a jednocześnie w autorski sposób nawiązują do pracy z obrazem i wizualnymi aspektami, które szczególnie interesowały i inspirowały Tomaszewskiego.

Nakładające się środowiska ciała i technologii pozwalają odnaleźć nowe przestrzenie i możliwości dla aktorów teatru ruchu i twórców pracujących z mediami. Jest to również okazja, by poddać próbie czasu koncepcje teatralne Henryka Tomaszewskiego.

kreacja zespołowa IP Group (PL) i Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego (PL)

koncepcja ruchu scenicznego i działanie aktorskie: Agnieszka Kulińska, Anna Nabiałkowska, Artur Borkowski, Zbigniew Szymczyk

koncepcja przestrzeni, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, multimedia: Bogumił Misala, Jakub Lech, Piotr Choromański

kostiumy: Artur Mazur

Wydarzenie związane jest z obchodami 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego.