Daily Data Orchestra
Dorota Błaszczak (PL)
instalacja, 2018

Instalacja generatywna, która pozwala usłyszeć codzienny cykl pracy zespołu ludzi zapisujących ciągi cyfrowych danych w przestrzeniach dyskowych. Bez takich danych nie można wyszukać informacji. Bez danych, nawet najdoskonalsze samouczące się algorytmy nie mają wartości. Bez rzetelnych danych to błędy, przypadkowe albo też celowe, mają wpływ na algorytmiczne wnioskowanie. Stąd waga codzienności pracy z danymi i zainteresowanie tymi procesami. Ślady rytmów powstawania strumieni rekordów pozostają w strukturach bazy danych w postaci znaczników czasowych, tak jak w sekwencerze muzycznym. W bazie danych Archiwum Polskiego Radia zostały wyszukane dane dotyczące dat i godzin wpisywania rekordów przez kilkanaście osób. Dane te pozwalają na wytwarzanie dobowego rytmu działań dla każdej z osób. Słyszymy dwie rzeczywistości czasowe: procesu wpisywania danych i ich algorytmicznego użycia na wystawie.

Dorota Błaszczak (PL), ur. w 1961 r., absolwentka Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dźwięk i słuchanie są podstawą jej instalacji i projektów interaktywnych, a prace stają się narzędziami do poznania i słuchowego doświadczenia baz danych, radiowych zbiorów dźwiękowych i obiektów otoczenia. Współpracując przy projektach VR brała udział w wystawach m.in. w Kanadzie, USA (1992-2001) oraz Wielkiej Brytanii (1996-97). Jej instalacje interaktywne pokazywane były m.in. w ramach Biennale Sztuki WRO 2015, Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Wrocław), a prace dźwiękowe znalazły się w programach Radiophrenia (2017) i Phonurgia Nova (2018).

Powiększ
Zmniejsz