Content Aware Studies
Egor Kraft (RU)
instalacja, 2018

Projekt jest pierwszym krokiem w badaniach nad możliwościami sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn w zakresie rekonstrukcji i wytwarzania zaginionych starożytnych, greckich i rzymskich fryzów i rzeźb w oparciu o analizę specjalnie skompilowanego zbioru danych zawierającego skany w 3D. Projekt wykorzystuje rozmaite formy automatyki pod kątem potencjału wytwarzania pół- i quasi-archeologicznej wiedzy oraz interpretacji historii i kultury w dobie wszechobecnej komputeryzacji. W oparciu o przeprowadzoną analizę, sztuczna inteligencja wytwarza modele, które następnie drukowane są w 3D przy użyciu rozmaitych materiałów oraz wykorzystywane do wypełnienia ubytków w oryginalnych rzeźbach.

Egor Kraft (RU/AT), ur. w 1986 r. w Sankt Petersburgu, jest interdyscyplinarnym artystą, obecnie mieszkającym i pracującym w Moskwie i Berlinie. Kształcił się w zakresie sztuk mediów w Wyższej Szkole im. Rodczenki, Akademii Sztuk w Wiedniu, Central St. Martins College i w moskiewskim Instytucie Strelka. Poszukuje sposobów tworzenia prac lokujących się na granicy między rzeczywistością a jej wirtualną deformacją. Brał udział w 5. Moskiewskim Biennale Młodej Sztuki, festiwalu Ars Electronica, Impakt Festival i wystawie Open Codes w ZKM. Prezentował też swoje prace w innych muzeach i na wystawach indywidualnych w różnych krajach. Był nominowany do takich nagród jak Innovation Prize, Nagroda im. Kuriochina, Creative Enterprise Award w Wielkiej Brytanii i Nagroda Pulsar we Francji. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i publicznych. W roku 2017 znalazł się na liście New East 100 magazynu „Calvert Journal” zawierającej osoby, miejsca i projekty kształtujące nasz współczesny świat.

Powiększ
Zmniejsz