Anima
Risako Kawashima (JP), Yasuaki Kakehi (JP)
instalacja, 2017

Praca wykorzystuje ludzki oddech jako interfejs aktywujący układ świetlny. Uczestnik za pomocą słomki puszcza bańkę mydlaną, a umieszczając ją poniżej gniazda żarówki, zapala lampę. Światło świeci, póki bańka nie pęknie, potem gaśnie. Specjalna żarówka, w której scalone są źródło światła i czujnik, wykorzystuje przewodnictwo mydlanej powłoczki – bańka działa jako część obiegu elektrycznego tego układu.

Risako Kawashima (JP) studiuje na Uniwersytecie Keio. W centrum jej zainteresowań leży projektowanie interakcji skupionych na tworzywie. Jej prace wystawiane były między innymi na festiwalu Spiral, w Narodowym Muzeum Nowych Nauk oraz na festiwalu Ars Electronica Festival.

Yasuaki Kakehi (JP) jest artystą korzystającym w swej twórczości różnych mediów oraz badaczem interakcji człowiek-komputer. Mieszka w Tokio i pracuje jako adiunkt w Międzywydziałowej Sekcji Informatycznej Uniwersytetu Tokijskiego. Swoje prace i wyniki badań prezentował między innymi na konferencjach SIGGRAPH, festiwalu Ars Electronica, w YCAM oraz ICC. W swojej działalności dąży do przekraczania granic między inżynierią, sztuką i designem.

Powiększ
Zmniejsz