MIKROMUZEUM

na 30-lecie WRO

Prezentowany w Atelier zbiór cymeliów, o żartobliwie muzealnym charakterze, zgromadzonych w trakcie 30-letniej aktywności WRO, materiały z historii Festiwalu/Biennale WRO, opowiadające o roli, jaką to wydarzenie pełniło w momencie transformacji społeczno-ustrojowej przełomu lat 80. i 90., w rzeczywistości nowej Polski, coraz większego otwarcia, dostępu do nowych technologii i narzędzi komunikacji, rozwijającej się refleksji teoretyczno-kulturowej.